naar top
Menu
Logo Print

Olor Verde

 

FIRMA: 
NAAM EN VOORNAAM: 
TELEFOONNUMMER: 
E-MAILADRES: 
PROJECT: Het project betreft de herbestemming van een bestaande ééngezinswoning met bakkerij en bijhorende werkruimten op gelijkvloers, en aangelegen private (achter)tuin tot nieuwe handelsruimte op gelijkvloers (LOT 2), bovengelegen duplex-appartement (LOT 3), invulling van de zolderruimte boven achtergelegen werkruimten tot kantoorloft (LOT 4) en de inrichting van een semi-publieke binnentuin met parking.
DOELSTELLING(EN):
- Zoveel mogelijk behoud van het bestaande gebouw, om reden van herkenbaarheid, constructieve mogelijkheden en budget
- De gelijkvloerse verdieping (LOT 2) functioneel maken voor commercieel gebruik, volgens actuele eisen inzake toegankelijkheid, brandveiligheid, technieken, duurzaamheid, enz.
- De bijkomende functies / loten van het gebouw (kantoor- en woonfunctie) dienen allen zelfstandig en onafhankelijk te worden uitgewerkt (dus met een gescheiden inkom, onafhankelijke technieken, privatieve buitenruimte, e.d.). Alle loten hebben via bouwtoelating ook afzonderlijke huisnummers gekregen.
- Zo veel mogelijk flexibel in te richten commerciële ruimten, zodat de invulling seizoen per seizoen kan worden aangepast (in functie van bvb thema-events, kerstinrichting, foto-tentoonstelling, e.d.)
- De verkoopsproducten en de beleving ervan staan centraal; de architectuur en organisatie van de winkel dienen deze te ondersteunen en te versterken. Architectuur is niet het doel maar het middel om een gezellige, huiselijke en exclusieve sfeer te
scheppen.
- Het volledige project diende zich te passen binnen een context van kostenefficiëntie en een beperkte uitvoeringstermijn (5 maanden van afbraak tot opening winkel)
LOCATIE VAN HET PROJECT: Haachtsebaan 48A, B-3140 Keerbergen
ONTWERPER(S) VAN HET PROJECT: SI’DE_architecten (architectuur), PRO-logics (project- en construction management)
UITVOERDER(S) VAN HET PROJECT: Het project werd uitgevoerd in gesplitste aanneming, aangestuurd en
gecoördineerd door PRO-logics. Winkelinrichting en decoratie door Olor Verde
BUDGETTERING: Vooropgesteld budget: 420 000 euro. Uiteindelijk budget/totale kostprijs van het project: 492 000 euro

 olor verde


Architectuur/design

Hoe is de ontwerp van de winkel opgevat (zowel buiten als binnen)?

Vermits het gaat om een verbouwing van een bestaand pand zijn we vetrokken vanuit een inventarisatie en analyse van de bestaande structuur. Deze vormt dan ook een belangrijke basis voor de mogelijkheden van het gebouw. Vanuit deze bestaande situatie, het programma van eisen en het ontwerp zijn er 5 zones te onderscheiden. De buitenkant van het bestaand gebouw, met vooral zijn karakteristieke voorgevel werd zo veel als mogelijk behouden. Doordat deze voor- en
zichtbare zijgevel bestond uit verschillende materialen en kleuren hebben wij gekozen deze gevel te renoveren en de schilderen in een lichte kleur. Dit hebben wij gedaan met alle bestaande gevels. Voor de zichtbare voor- en zijgevel werd een subsidie bekomen van de gemeente Keerbergen. De nieuwe gevelelementen (het buitenschrijnwerk, maar ook de gevelbekleding van de nieuwe uitbouwen) werden uitgevoerd in een contrasterend materiaal en kleur (gitzwart RAL 9005)

In de voorgevel werden de bestaande gevelopeningen constructief behouden, maar hebben we de borstwering laten verwijderen om een samenhangend en herkenbaar geveldeel / etalage te bekomen.

Er is een grote interactie tussen binnen- en buitenruimte door maximaal gebruik van glas in voor- en achtergevel en doordat de winkel binnenin helemaal werd opengewerkt, met uitzondering van enkele dragende elementen. Dat maakt dat er doorheen de winkel contact ontstaat tussen het openbare domein (Haachtsebaan) en het achtergelegen open binnengebied. Zowel binnen- als buitenruimte; zijn uitgewerkt en staan ten dienste van (de stijl van) de inrichting en de verkoopsproducten (zie verder), lopen in elkaar over d.m.v. een volledig beglaasde achtergevel en doorlopende vloertegels. Functioneel wordt het terras gebruikt als buitendeel van de verkoopsruimte door opstelling van outdoor verkoopsproducten + zitplaatsen voor de koffie- en wijnzone. Het binnengebied met parking, terras en binnentuin maakt dus intergraal mee deel uit van het ontwerp en de beleving van de winkel.

Hoe staat de architectuur ten dienste van de winkel en/of klanten?

Architectuur is binnen ons project niet het doel maar het middel om een gezellige, huiselijke en exclusieve sfeer te scheppen.
Het ontwerp en de afwerking van de winkel staan volledig ten dienste van de inrichting en de decoratie als verkoopproducten. De architectuur is simpel, subtiel en (multi)functioneel gehouden, waardoor de inrichting en de beleving van de winkel kan worden benadrukt en aangepast naar behoefte, naar seizoen en volgens aangepaste functie van een deel of de volledige ruimte (tentoonstelling, groepsactiviteit, kerstshow, enz.).

Welke waren uitdagingen voor de implementatie (bv. tijdens de uitvoering) en hoe is dit opgelost?

Ondanks de bakkerij reeds enkele jaren gesloten was, werd de bakkerswoning nog bewoond tot eind 2017, hetgeen impact had op de voorbereiding van het dossier. Bovendien was de verkoopster een persoonlijke vriend van de kopers / bouwheer van het project en zeer emotioneel betrokken bij het gebouw. We hebben hiermee rekening proberen te houden in het onwerp, waarbij we hebben getracht het gebouw herkenbaar te houden. Eén boom in het binnengebied werd enkel om emotionele reden behouden. Bij verbouwing is ontwerp, timing en budget sowieso al iets moeilijker vooraf te fixeren dan vergeleken met nieuwbouw. Tijdens het bouwproces hebben we inderdaad een aantal zaken moeten bijsturen, maar dessalniettemin zijn de uitgangspunten en doelstellingen van de opdracht behouden kunnen blijven. Deze omstandigheden hebben wél gemaakt dat de timing erg krap is gebleken, maar de datum van opening is kunnen aangehouden blijven, dankzij de positieve en constructieve houding van de bouwheer en de inzet en motivatie van het ganse bouwteam.

 

Invulling ruimteolor verde

 • (ZONE 1) voorste deel van de winkel (voorheen het
  verkoopsgedeelte van de bestaande bakkerij)
 • (ZONE 2) de nieuwe uitbouw (voorheen de leefruimten van de
  bakkerswoning)
 • (ZONE 3) de parfumerie (voorheen berging / opslag van de bakkerij)
 • (ZONE 4) achterste deel van de winkel (voorheen de werkruimten
  van de bakkerij, met o.a. de industriêle ovens en frigo’s)
 • (ZONE 5) nieuwe uitbreiding achteraan voor opslag en toelevering
  (voorheen allerlei afgebroken constructies)
 • tenslotte de buitenruimte

olor verdeIs er een bepaalde routing uitgetekend?

We hebben met de bouwheer gezocht naar een logische organisatie van de winkel waarbij inderdaad de routing een belangrijke verbinding maakt tussen de verschillende zones.

Er zijn 2 in- en uitgangen;

 • in de voorgevel / bestaande inkom van de bakkerij, vanaf openbaar domein (Haachtsebaan)
 • in de achtergevel / vanaf de parking / semi-publieke binnentuin. Deze inkom is rolstoeltoegankelijk.
 • De klant of bezoeker komt in beide gevallen binnen in het centrale gedeelte van de winkel (ZONE 1) waarin vooral de gezellige, huiselijke en exclusieve sfeer moet opvallen. In deze ruimte bevinden zich 2 vaste volumes; ontworpen voor dit
  project, in donkere materialen;
 • balie met voorzieningen voor kassa, telecomm., administratie en inpak- en geschenkmaterialen
 • open koffiezone met spoelbak, ruimte voor glazen e.d. Koffiezone en balie zijn op elkaar gericht, hetgeen interactie mogelijk maakt tussen winkelpersoneel en klanten / bezoekers.
 • De koffiezone wordt door de opengemaakte structuur (bestaande achtergevel) tussen oude leefruimte van de bakkerswoning en afgebroken veranda gelinkt met de nieuwe uitbouw in glas (ZONE 2), grenzend aan het buitenterras / binnentuin. In deze ruimte valt vooral de grote houten tafel op die multifunctioneel kan worden gebruikt voor decoratie, workshops, events of ruimte om gewoon in een aangename en huiselijke omgeving te werken (het gebouw beschikt daartoe over wifi met vrije toegang)
 • De ruimte voor parfumerie en cosmetica (ZONE 3) moet kunnen worden afgesloten vanwege de waarde van de producten. Door deze te voorzien met een glazen wand blijft zowel de oorspronkelijke ruimte (werkplaats) herkenbaar, alsook blijft de parfumerie visueel deel uitmaken van het totaalconcept. De houten balie uit de vorige winkel heeft hier zijn nieuwe plaats gekregen, centraal in de ruimte. De overige rekken aan de vrije wanden zijn op maat gemaakt uit hout en staal.
 • In deze zone, centraal in de winkel doch in een nieuw afzonderlijk volume, uitgelijnd op zowel de doorgang naar het voorste gedeelte van de winkel als ook op de bestaande trappenhal naar de kantoorloft, bevindt zich het nieuw sanitaire gedeelte, d.i. een heren- en een damestoilet, gescheiden door een open sas. Het is steeds de bedoeling geweest dit sas met handwasbak in blobvormige natuursteen mee te integreren in het totaalconcept en
 • Het achterste en smalle gedeelte van de winkel (ZONE 4) is iets functioneler, met o.a. ruimte voor het maken van bloemstukken. Vanuit deze zone is er zicht , zowel op de binnentuin (en de toegang vanaf de parking), alsook op de inkom in voorgevel.
 • Helemaal achteraan de winkel, via een dubbele deur naar de toeleveringszone, is de stock ondergebracht (ZONE 5) +
  personeelsruimte en –toilet. Dit toilet is behouden gebleven t.o.v. de bestaande situatie (doch sanitaire installatie en leidingen vervangen) Het gebouw is uitgewerkt conform de actuele eisen inzake brandveiligheid. Er zijn 2 nooduitgangen voorzien, gespreid over het gebouw (1 in het voorste gedeelte en 1 in het achterste gedeelte van de winkel, los van de hoofdingangen). Het project werd vòòr opening geïnspecteerd door de brandweer, met gunstig verslag over de ganse
  lijn.

olor verde

In welke mate speelt de verlichting een rol bij de indeling van de ruimte/zones?

Gezien de architectuur in dit project louter ter ondersteuning dient van de inrichting, speelt verlichting hierin een belangrijk rol, zowel esthetisch als functioneel. Er is in gans het gebouw (bewust) gekozen voor lijnverlichting met flexibele spots, allen van hetzelfde type, om een aantal redenen;

- de lijnvormige elementen geven een geleiding, ondersteunen de
routing en accentueren bepaalde zones in de winkel
- de spots kunnen op een makkelijke en flexibele manier worden
aangepast naar behoefte (aangepaste inrichting, events e.d.)
Een aantal spots zijn fijne puntstralers die de eigenaar de mogelijk
geven om bepaalte interieurelementen of decoratie uit te lichten.

Hoe is de etalage opgevat? 

Het bestaand gebouw (bakkerij) beschikte niet echt over een etalage, wel over een grote glazen inkom aan de linker zijde van de voorgevel, en een kleiner raam aan de rechter zijde van de voorgevel. Deze hebben we behouden om constructieve redenen en herkenbaarheid. Van het kleinere raam rechts in voorgevel hebben we de borstwering laten afbreken tot op vloerniveau. Het gesloten vlak tussen (en boven) beide gevelopeningen werd bekleed met eenzelfde alu gevelplaat als het nieuwe buitenschrijnwerk, waardoor visueel een samenhangend gevelgeheel voor de commerciële gelijkvloers werd bekomen, tot tegen de onderkant van de uitkraging op verdieping. Op het gesloten geveldeel werd info aangebracht (publiciteit en openingsuren). Deze bevat bovendien verlichting met up- en downlight die de voorgevel én de onderkant van de uitkraging op verdieping verlicht. De etalage vormt geen afzonderlijk doel, maar tracht vanuit de sfeer en beleving van de ganse winkel klanten uit te nodigen naar binnen te komen.

 

Keuze materialen

olor verde

Welke zijn de voornaamste materialen die werden gebruikt?

 • (vast) meubilair is uitgevoerd vooral natuurlijke materialen zoals hout. Tabletten van de balie en het koffiemeubel in duurzame natuursteen (zwart) op een onderstructuur van (timmer)hout. Vaste rekken in de parfumerie; houten oplegvlakken op een structuur van staal
 • Aankleding; enerzijds vooral zachte materialen / stoffen (kussens, tapijten, en andere decoratie), anderzijds andere natuurlijke materialen (hout, glas en staal) -> verkoopsproducten

In welke mate dragen de gebruikte materialen bij aan het concept/ de beleving die de winkelwil uitstralen?

De basis (interieur / architectuur) van de winkel is abstract gehouden;
- zo veel mogelijk witte, vlakke, gesloten wanden
- met tevens grote ramen (binnen de bestaande constructieve gevelopeningen, vergroot tot op vloerniveau door verwijderen van de borstwering)

Centraal uitgangspunt hierbij is geweest dat de decoratie en andere verkoopsproducten (bloemen en parfumerie) voldoende ruimte moeten krijgen en moeten worden geaccentueerd, tot verkoopsproduct. De vaste meubels (balie en tablet koffiezone) zijn uitgevoerd in zwart, waardoor deze ook kunnen worden gebruikt om producten op te stellen. Er is verder voornamelijk gekozen voor warme natuurlijke materialen (veel hout)

olor verde

Is er rekening gehouden met de beoogde klanten bij de keuze van de materialen?

Keerbergen kenmerkt zich voor een stuk om zijn eerder begoed publiek. De uitwerking, de inrichting maar ook de functie van de winkel beoogde hiermee rekening te houden en een bepaalde exclusiviteit uit te stralen, maar zonder drempelverhogend te willen zijn voor iedere potentiële klant.

 

Kleuren

Hoe en welke kleuren worden er ingezet om de sfeer en het gevoel in de winkel te sturen?

In vooral het voorste gedeelte van de winkel wilden we vooral veel licht en doorkijk, en hebben we gekozen voor lichte vloertegels en witte wanden en plafond (plafond en voorzetwanden tegen bestaande (nietgeïsoleerde buitengevels in gyproc + pleisterwerk op bestaande binnenwanden). Een wand aan de koffiezone is donker geschilderd waarop een tv screen
werd geplaatst. In het achterste gedeelte hebben we ervoor gekozen het plafond zwart te maken , maar met behoud van de bestaande textuur van de constructie (baksteenmotief). Hierdoor wordt een cosy achterste winkelgedeelte bekomen.

 

Verlichtingolor verde

Hoe is het lichtplan (geheel van soorten verlichting om bepaalde sfeer te creëren en/of klemtonen te leggen) opgevat en waarom?

 • Alle vaste binnenverlichting is (bewust) gekozen van eenzelfde type; losse en flexibele spots op een vaste rail. Dit geeft de eigenaar de kans om naar behoefte en in functie van de inrichting bepaalde zaken uit te lichten
 • Er is werd een combinatie gemaakte van gewone spots en puntstralers.
 • De rails werden gekozen in een zwarte kleur; in het voorste deel van de winkel geven deze een geleiding van de ruimte, in het achterste meer besloten sfeer gaan deze op in het zwarte plafond.
 • Overige verlichting zijn decoratief en maken deel uit van het verkoopsaanbod. Een aantal van deze armaturen worden gebruikt als eyecatcher

 Wat is het geschatte verbruik van de verlichting?

Alle vaste binnenverlichting is LED, met beperkt verbruik.

 

Afwerking

Hoe werd er bij het project aandacht geschonken aan een kwaliteitsvolle afwerking?

De verschillende aannemers werden zorgvuldig gekozen tijdens de voorbereiding van het project. Er is tijdens de uitvoering niet gekozen voor een wekelijkse werfvergadering, maar voor besprekingen op afroep, per aannemer.

 

Duurzaamheidolor verde

Hoe duurzaam is het concept?

Het project is onderworpen aan EPB-regelgeving, met opgelegde eisen op vlak van isolatie en ventilatie, waaraan ons project voldoet. Het bestaande gebouw bleek in zijn spouw geen gevelisolatie te bevatten, waardoor we ervoor hebben moeten kiezen om nieuwe voorzetwanden te plaatsen met binnenisolatie i.p.v. de bestaande buitenmuren te pleisteren. De beperking van de thermische inertie van het gebouw is geen nadeel door de specifieke vraag van de eigenaar(s) om binnen in het gebouw 2 verschillende temperatuurzones te creëren;

 • voorstel gedeelte van de winkel (huiselijke deel met ook koffiezone
  en balie); aangenaam warm (ca. 21°C)
 • achterste gedeelte van de winkel; iets kouder (ca. 18°C) i.f.v.
  kwaliteit en houdbaarheid van de bloemen.
 • Er is gekozen voor 2 aircotoestellen met buitenunit; 1 in elke zone met
  een beperkt verbuik.
 • 1 toestel boven de koffiezone
 • 1 toestel ingebouwd in een verlaagd plafonddeel boven de
  bloemenatelier

Bovendien willen we bij deze keuze ervan uitgaan dat (beperkt)
elektrisch verbruik per definitie groene en hernieuwbare energie betreft
of op termijn zou moeten worden.

 

 Technologie

Welke technologische tools zijn er geïntegreerd in het winkelconcept om de service, beleving en interactie met de klanten te vergroten?

Vraaggestuurde en aangepaste muziek zowel binnen als buiten. Buiten werden speciale muziekboxen geplaatst ivf outdoor events.

Tussen balie en koffiezone is een groot tv scherm geplaatst waarop interieurcollecties, koffies en wijnen worden gepresenteerd; dit zorg
voor beweging in het voorste deel van de winkelruimte, en gaat samen met de rustige loungemuziek.

In het grote (dames)toilet is een hoogwaardig en exclusief toilet geplaatst (type Aquaclean Mera)
- oriënteringslicht in diverse kleuren
- automatisch openen en sluiten van het wc-deksel
- verwarming van de wc-bril
- geurextractie
- whirlSpray douchetechnologie met vijf regelbare douchestraalintensiteiten
- zachte, hygiënische ladydouche
- droging met warme lucht met regelbare temperatuur
- wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush spoeltechnologie
- handige en overzichtelijke afstandsbediening