naar top
Menu
Logo Print

Tracey Jones Fashion Store

 

FIRMA: Tracey Jones & TOOP architectuur bvba
NAAM EN VOORNAAM: Tracey Jones
TELEFOONNUMMER: 0498/224169 & 0478/608111
E-MAILADRES: hello@traceyjones.be & laurent@toop.be
PROJECT: Een nieuwe fashion store in een bijna vervallen pand met woning van Tracey Jones
DOELSTELLING(EN): Het anders interpreteren van shoppen nl. hoe kan binnen een oude te renoveren woning, op wandelafstand van een winkelstraat, een unieke shopervaring gecreëerd worden voor de bezoeker.
LOCATIE VAN HET PROJECT: Poststraat 91. 9160 Lokeren
ONTWERPER(S) VAN HET PROJECT: TOOP architectuur bvba
UITVOERDER(S) VAN HET PROJECT: ADW schrijnwerken, Manus atelier, …
BUDGETTERING: 
Vooropgesteld budget: 50.000 euro (enkel inrichting - geen architectuur)
Uiteindelijk budget/totale kostprijs van het project: 50.000 euro (enkel inrichting - geen architectuur)

 

Tracy Jones Fashion StoreTracy Jones Fashion Store

 

Architectuur/design

Hoe is de ontwerp van de winkel opgevat (zowel buiten als binnen)?

In Lokeren, op wandelafstand van de Markt, werd een afgetakelde woning omgetoverd tot een hip winkelpand - woonhuis inclusief - voor opdrachtgever, nieuwe eigenares en fashionista Tracey Jones. Met veel aandacht voor oud en nieuw en met de winkel als belevingsruimte indachtig nam het bureau TOOP architectuur het pand onder handen.

Om het grote potentieel van de vervallen woning tot uiting te laten komen, drong een stevige renovatie zich op. Tracey Jones zag het pand als de ideale plek voor haar nieuw woonhuis en wilde meteen ook haar droom waarmaken: het starten van een eigen fashion boetiek. TOOP architectuur, geleid door onder andere de partner van de opdrachtgever, zette zijn schouders onder het project.

Oud & nieuw

De uitdaging voor TOOP architectuur was om oud en nieuw met elkaar te verbinden. En dat met het nodige respect voor het bestaande karakter van het pand. Het architectenbureau met kantoren in Lokeren en Westouter biedt een antwoord op deze vraag door oud en nieuw naadloos met elkaar te verbinden. Er werd een hedendaagse winkelruimte ontworpen waarin de oude elementen, zoals plafonds en kolommen, drempelloos overgaan in het nieuwe gedeelte. Oude buitenmuren blijven behouden en er werd een nieuw volume ingeschoven. De eenvoud van de architecturale detaillering en de expressieve materialiteit dragen bij tot het karakter van de boetiek. Het eenvoudig, herkenbaar kleurenpalet leunt mooi aan tegen de bestaande kleuren.

Nieuwe straatvibe

De ingreep in het pand beperkt zich niet louter tot de boetiek. TOOP architectuur trachtte eveneens een nieuwevibe in de straat te creëren. Vandaag worden winkelruimtes gekenmerkt door een ander soort beleving. Winkelen op zich is niet meer voldoende. De shopper wenst een meerwaarde te ervaren en de winkel is nu meer een belevingsruimte. Deze meerwaarde wordt gecreëerd door de nieuwsgierigheid op te wekken vanaf de straat door middel van een binnenstraat met zicht naar de achterliggende tuin. Deze binnenstraat leidt de bezoeker drempelloos tot in de winkel.

Open air-shoppen

In tegenstelling tot klassieke winkels, die gekenmerkt worden door grote etalages aan de straatzijde, stond in dit project het respect voor de gevel centraal. Door het weghalen van de garagepoort kreeg de straat toch een nieuwe dimensie. Een driedelig schuifraam en veel openheid richting omgeving maximaliseren de relatie tussen de winkelruimte en de achterliggende tuin. Wanneer de glaspartijen worden opengeschoven, waant de shopper zich in de tuin. Dit creëert een gevoel van open air-shoppen. Kunstmatig licht in de winkelruimte werd tot een minimum beperkt en daglicht valt overvloedig binnen.

Minimale ingrepen, maximaal effect

Door minimale ingrepen uit te voeren heeft TOOP architectuur een maximaal effect bekomen. De tuin wordt beleefd vanop de straat en in de voortuin is een nieuwe boom geplaatst die dienst doet als herkenningspunt voor de omwonenden en die het basisconcept ‘anders winkelen’ benadrukt. Dit gecombineerd met de doorgedreven detaillering - tot het ontwerpen van de winkelrekken toe - leidt tot een unieke shopervaring met respect voor het oude en aandacht voor wat nieuw is.

 

Hoe staat de architectuur ten dienste van de winkel en/of klanten?

De architectuur zorgt voor een ander type beleving voor de klanten. Deze kunnen de achterliggende tuin maximaal voelen en bij mooi weer kan er ‘open air’ geshopt worden. Bovendien zorgt de architectuur ervoor dat de aandacht van de kledij nooit verdwijnt door minimalistisch maar toch warm te zijn.

 

Welke waren uitdagingen voor de implementatie (bv. tijdens de uitvoering) en hoe is dit opgelost?

Het pand is vrij diep en smal. Dat is niet ideaal als winkel die er is voor 'coole gezinnen met plannen'. We bedienen dus zowel mannen als vrouwen, jongens als meisjes. De klant tot achteraan in de winkel krijgen was de grootste uitdaging. We zijn daarin geslaagd door vanaf de deur oog te hebben voor het doorzicht naar achter toe. In dat smalste deel zijn er ook 4m² bijgekomen dankzij de afbraak van een muur en inname van een ruimte die voorheen tot de gemene delen van het appartementgebouw behoorde. De samenwerking met de eigenaar was hierin belangrijk en verliep vlekkeloos.

Bovendien moet het Brooklyn winkelconcept grote bezoekersaantallen, voorraden en omzetten aankunnen. Het is dus telkens uitdagend om concept en commerciële doeltreffendheid in evenwicht te houden. Inspiratie is daarbij dan het sleutelwoord maar gecounterd met cijfers.

 

Invulling ruimte

In welke zones is de winkel ingedeeld en waarom?

Er is geen fysieke indeling van ruimtes doorheen de winkel maar eerder een psychologische indeling. Enerzijds is er een nieuw hedendaags deel dat zicht heeft op de tuin. Dit deel gaat naadloos over in een oud deel anderzijds met typische ouderwetse materialen; Er is bewust gekozen om een open shop te creëren die luchtig is net zoals de architectuur.

 

Tracy Jones Fashion Store

 

Is er een bepaalde routing uitgetekend?

Ja, Vanop de straat wordt de bezoeker doorheen een binnenstraat in kasseien naar achteren geleidt.

De bezoeker zijn aandacht wordt getrokken door de dieper liggende etalage van een beglaasd hedendaags volume in een patio. Deze patio wordt natuurlijk verlicht en hierin bevindt zich de inkomdeur. Wanneer de bezoeker door de inkomdeur loopt wordt deze aangetrokken door het overvloedige daglicht dat een schuifraam op de tuin geeft.

De bezoeker zal zich hierdoor automatisch naar het daglicht begeven en zijn winkelroute starten na kennis te maken met de eigenares Tracey Jones. Wanneer de kledij uitgekozen is zal de bezoeker zich begeven naar het ‘donkerdere’ en oude gedeelte van het pand. Hierin bevinden zich de pasruimtes. Om tot de pasruimtes te komen zal de bezoeker geleidt worden langsheen rekken.

 

In welke mate speelt de verlichting een rol bij de indeling van de ruimte/zones?

Het verlichtingsplan is zodanig opgevat dat de verlichting de bezoeker begeleidt. Enerzijds zijn er trackverlichtingen die richtingen bepalen. (naar de tuin en balie toe) Anderzijds zijn er indirecte verlichtingen en spots die de kledij uitlichten. Tot slot is er een eyecatcher voorzien die zowel vanuit de etalage en dus op straat als vanuit de winkel een focuspunt vormt.

De verlichting accentueert de architectuur en draagt bij tot de beleving

 

Hoe is de etalage opgevat?Tracy Jones Fashion Store

Enerzijds is er een minimale etalage aan de straatkant in een bestaande raamopening. Anderzijds is er een grote dieperliggende etalage in de binnenstraat van het project waardoor de bezoeker naar binnen wordt geleidt. De etalage zijn transparant en flexibel waardoor het open air shoppen wordt versterkt.

 

Keuze materialen

Welke zijn de voornaamste materialen die werden gebruikt?

Op gebied van architectuur: Aluminium buitenschrijnwerk dat maximaal is beglaasd.

Op gebied van interieur: beton, visgraatparket, gebeitst hout

Op gebied van meubilair: natuurkleurig eik (idem aan visgrootparket) , wit en zwart staal (cfr. Buitenschrijnwerk)

Op gebied van bekleding: (Bronze) spiegels, vloeren gordijnen in kleur van beton.

 

In welke mate dragen de gebruikte materialen bij aan het concept/ de beleving die de de winkel wil uitstralen?

Maximaal! Enerzijds zijn er de oude materialen zoals visgraatparket, molures, vloeren gordijnen en deuromlijstingen, … die het karakter van de oude bestaande ruimtes en de oude woning accentueren.

Vanop straat wordt de bezoeker aangetrokken door middel van kasseien die leiden naar een hedendaagse etalage en voordeur. Anderzijds is er het gebruik van hedendaagse materialen zoals betonvloeren, aluminium buitenschrijnwerk met maximaal zicht naar de tuin die zorgen voor een hedendaagse beleving.

Bovendien is het kleurenpalet binnen de verschillende zones zo gekozen dat de kleur van de oude visgraat parket terugkomt in de hedendaagse balie met eik. Het buitenschrijnwerk relateert aan de kleuren van de winkelrekken. De kleur van de vloeren gordijnen aan de hedendaagse beton.

Telkens wordt gespeeld met de wisselwerking tussen oud & nieuw, tussen zachte en harde materialen.

 

Is er rekening gehouden met de beoogde klanten bij de keuze van de materialen?

Ja, de materialen hebben een groot esthetisch karakter zonder schreeuwerig te worden. Ze leiden de aandacht niet af van het allerbelangrijkste voor de bezoeker namelijk de kledij. De materialen zijn tijdsloos.

 

Tracy Jones Fashion StoreTracy Jones Fashion Store

 

Kleuren

Hoe en welke kleuren worden er ingezet om de sfeer en het gevoel in de winkel te sturen?

Enerzijds worden er warme materialen ingezet die een rustgevoel uitstralen zoals natuurkleurig visgraatparket, natuureiken balie, vloeren gordijnen in dezelfde kleur van de betonvloer. Poefs in oud roze, blauwgroen, … Anderzijds zijn er tijdloze kleuren gebruikt zoals zwart voor de stalen rekken en het buitenschrijnwerk, wit voor de wanden en bepaalde verplaatsbare meubelair. Tot slot wordt er het kleur ‘reflectie’ toegevoegd om extra dimensies te geven doorheen spiegels. De kleuren zijn telkens zoals hierboven vermeld gebruikt binnen een context van herhaling en herkenbaarheid. Een visgraatparket in het oude gedeelte wordt bijvoorbeeld herhaald in de balie. Deze herkenbaarheid draagt bij tot rust.

 

Verlichting

Hoe is het lichtplan (geheel van soorten verlichting om bepaalde sfeer te creëren en/of klemtonen te leggen) opgevat en waarom?

Het verlichtingsplan is zodanig opgevat dat de verlichting de bezoeker begeleidt. Enerzijds zijn er trackverlichtingen die richtingen bepalen. Anderzijds zijn er indirecte verlichtingen en spots die de kledij uitlichten. Tot slot is er een eyecatcher voorzien die zowel vanuit de etalage en dus op straat als vanuit de winkel een focuspunt vormt. De verlichting accentueert de architectuur en draagt bij tot de beleving.

 

Wat is het geschatte verbruik van de verlichting?

Minimaal aangezien er maximaal gebruik wordt gemaakt van daglicht en de noodzakelijke verlichting LED is.

 

Afwerking

Hoe werd er bij het project aandacht geschonken aan een kwaliteitsvolle afwerking?

Het volledige project werd tot in de kleinste details uitgetekend door TOOP architectuur bvba, van ruimtelijke beleving tot de effectieve winkelrekken en meubilair. Er werd telkens gekozen voor duurzame en kwaliteitsvolle materialen.

 

Duurzaamheid

Tracy Jones Fashion Store

Hoe duurzaam is het concept? 

Het concept is heel duurzaam. Het zorgt ervoor dat de bezoeker door middel van natuurlijk daglicht kan winkelen. Anderzijds is de indeling van de winkel zodanig flexibel dat het eenvoudig is om zaken te verplaatsen, nieuwe indelingen te creëren.

Bijvoorbeeld wanneer er zich een fashion night voordoet kan alles eenvoudig verplaatst worden en plaats maken voor een runway.

Deze manier van omgaan met ruimte en daglicht is dus duurzaam. Bovendien kan gesteld worden dat de minimale noodzaak aan daglicht enerzijds energetisch interessant is maar bovendien ook bijdraagt tot de ‘ feel good feeling ‘ van de bezoeker.

 

Technologie

Welke technologische tools zijn er geïntegreerd in het winkelconcept om de service, beleving en interactie met de klanten te vergroten?

Er is een minimale hoeveelheid technologie gebruikt om dat het winkelconcept gebaseerd is op een persoonlijke beleving en interactie met de klanten.