naar top
Menu
Logo Print
16/11/2017 - CHARLOTTE DE NOOSE
220px

MEERDERHEID KIEST VOOR FRANCHISING ALS CARRIERESWITCH

Nieuw onderzoek naar franchising in België

Tijdens de Franchising Belgium Day stelde Claude Boffa, professor aan de Solvay Brussels School, een nieuwe studie voor over de franchisingsector. Hij vertelde dat het merendeel van de commerciële netwerken met voeding te maken heeft en dat er nog steeds verkooppunten bij komen. Om te starten, heb je meestal minimaal 50.000 euro nodig. Men kiest vooral als carrièreswitch na zijn veertigste voor franchising. Doorgaans zijn er geen conflicten tussen franchisenemer en -gever, en verloopt de relatie vlot.

TIPS & TRICKS VOOR JE BEGINT

Dit is het advies dat de 67 ondervraagden graag meegeven aan diegenen die erover denken om in een franchisingformule te stappen:

 • Check de informatie van de franchisegever;
 • Spreek met andere franchisenemers;
 • Wees bereid een grote workload en verantwoordelijkheid op u te nemen;
 • Omring je goed (boekhouder, advocaat, bedienden …);
 • Informeer je over het beroep/concept en de evolutie ervan;
 • Wees u bewust van de financiële risico's;
 • Zorg ervoor dat u over voldoende financiële middelen beschikt;
 • Kies een goede locatie;
 • Prospecteer bij meerdere franchisenetwerken;
 • Wees u bewust van de complexe relatie tussen franchisenemer en franchisegever.

FRANCHISING BELGIUM DAY

In oktober organiseerde de Belgische Franchise Federatie een volledige dag gewijd aan franchising. Het was een gelegenheid voor kandidaat-franchisenemers om in contact te komen met franchisenetwerken. Of voor franchisenemers die hun licht eens wilden opsteken bij een ander enseigne. De dag begon met enkele getuigenissen van franchisenemers. Daarna werden de thema's crowdfunding en financiering aangesneden. Als afsluiter was er de voorstelling van de studie 'Franchising in België 2017' door professor Claude Boffa, professor aan de Solvay Brussels School. Hij begeleidde samen met zijn collega,Marianne Claes, de studenten die alle informatie verzamelden.

Voordelen van franchising

Nadelen van franchising

 • De solidariteit van het netwerk;
 • Baas zijn van zijn eigen onderneming;
 • De ondersteuning bij opening en tijdens de duur van het contract;
 • De kracht van het merk;
 • De nationale marketingcampagnes;
 • Het bewijs van de leefbaarheid van het concept;
 • De tarieven en het assortiment door de aankoopcentrale;
 • Minder risico op faillissement;
 • Een sleutel-op-de-deurconcept.
 • De workload;
 • De invloed van de franchisegever;
 • De verplichtingen van het concept;
 • De financiële investering;
 • Het gebrek aan transparantie qua remuneratie;
 • De mogelijke slechte relatie met de fran­chisegever;
 • De mogelijkheid dat de franchiseformule verandert van eigenaar.

KWANTITATIEVE STUDIE

300 commerciële netwerken in belgië

Het eerste deel van de studie, het kwantitatieve stuk, is gebaseerd op enquêtes, afgenomen door de studenten van Solvay bij verantwoordelijken van commerciële netwerken. Hiervan zijn er zo'n 300 in België (excl. petroleum-, bank- en verzekeringssector). Ze werden allemaal gecontacteerd en voor 80 enseignes waren de enquêtes volledig. Enkel die bleven over voor de studie. 69% van die 80 enseignes zegt dat ze een zuivere franchisingformule zijn. De andere werken dus (ook) met geranten bijvoorbeeld of baten (ook) winkels uit in eigen beheer. Die 80 ondervraagde ketens vertegenwoordigen 3.688 winkelpunten.

Grootste aandeel voor voedingssector

Van die 80 commerciële netwerken heeft bijna de helft minder dan 25 winkelpunten. De oppervlakte van een winkel is in België veel kleiner dan in andere landen: 51% is kleiner dan 250 m². Van de 80 ondervraagde ketens blijkt er 27% zich in de voedingsbranche te bevinden. Het tweede grootste aandeel (19%) is voor de sector van de cosmetica en de algemene gezondheid. 11% is voor de horeca. Zaten nog in het staal: o.a. woning, DIY-zaken en diensten.

Gecreëerde jobs en gewenst profiel

Gemiddeld opende een enseigne zeven nieuwe verkooppunten de laatste drie jaar, tegenover twee die sloten. Een positief saldo dus van vijf verkooppunten in drie jaar tijd. Gemiddeld worden er negen jobs gecreëerd per verkooppunt. Voor een franchisegever is de belangrijkste kwalificatie van een potentiële franchisenemer het feit dat hij ondernemend is en dat hij zijn plan kan trekken. Opleiding of diploma heeft meestal geen belang.

Wat zijn de kosten?

Diegenen die zich kandidaat stellen om met een verkooppunt te beginnen, zijn in 63% van de gevallen ouder dan 40. Niet verwonderlijk: het is vooral na een (andere) professionele carrière dat men overweegt om de stap te wagen. Als franchisenemer heb je trouwens al een bepaald kapitaal nodig: de helft van de ondervraagden rekent op een inbreng van 50.000 euro. De meest voorkomende contractduur: vijf jaar en tien jaar. 64% van de 80 ondervraagden vraagt een vergoeding voor de marketingacties van 1 à 6% van de omzet. 29% van de ondervraagden vraagt instapgeld, 56% vraagt een bepaald percentage op de inkomsten en 40% neemt een marge op de geleverde producten.

KWALITATIEVE STUDIE

67 franchisenemers werkten mee

Er was ook een kwalitatief luik aan de studie. Hiervoor werden 67 franchisenemers of partners van andere commerciële netwerken (bv. geranten) bevraagd. Ze vertegenwoordigen 42 enseignes: 21 te situeren in de distributie, 10 in de dienstensector en 11 in de productie. Ze zitten verspreid over heel België: 11 in Vlaanderen, 20 in Brussel en 36 in Wallonië. De activiteitensector van de 42 enseignes zijn divers: voeding, fastfood, keuken- en wooninrichting en immobiliën.

Franchising

De reden waarom men als franchisenemer aan de slag ging, zijn: om zelfstandig te zijn, om me te heroriënteren op professioneel vlak of omdat een onafhankelijke, eigen zaak opstarten complex is en risico's inhoudt. Hoe men met franchising in contact kwam: door vrienden en familie of door de vorige job. Men werkte bijvoorbeeld vroeger op de hoofdzetel van het merk. Vooraleer te starten als franchisenemer, wint men informatie in bij vrienden, familie of bij een werknemer van het enseigne, of men bezoekt een verkooppunt. Er waren er zelfs tien die een kleine marktstudie deden als professionele heroriëntering.

Het enseigne helpt je bij de start

De vlakken waarop een franchisenemer ondersteuning kan krijgen:keuze locatie;marktstudie;financieel plan (al is de ondersteuning op dit vlak minimaal);financiering;rekrutering en selectie (men doet dit meestal liever zelf);inrichting van het verkooppunt: op dit vlak is de inbreng van het enseigne het grootst;publiciteit bij de opening.

Wat de franchisenemer motiveert

Een derde van de netwerken zorgt voor een vorm van opleiding bij de start, al zei men dat die niet zoveel voorstelde. Tijdens de contractperiode krijg je als franchisenemer dagelijkse ondersteuning. Dat is een belangrijke reden waarom men voor de franchisingformule kiest, trouwens. Men apprecieert de regelmatige contacten met de andere leden en het feit dat men een 'operationele handleiding' krijgt (62 van de 67 ondervraagden kennen zo'n handleiding, veelal via intranet).

Relatie optimaal of catastrofaal?

Van alle ondervraagden zijn er 61 personen die in het algemeen tevreden zijn over de bijstand die de franchisegever verleent, vaak via de districtmanager; de zes anderen zien hem eerder als een inspecteur. De relatie met de franchisegever wordt door twaalf personen als slecht beschreven, met kleine conflicten, en door vijf zelfs als catastrofaal. En toch willen ze allemaal — op één persoon na, omdat die met pensioen gaat — het contract vernieuwen. Professor Boffa dacht dat dit misschien komt omdat ze anders gewoon alles verliezen. Hij merkte ook op dat franchisenemers niet altijd van een win-winsituatie spreken, maar eerder van een win voor de franchisegever.

VIJF BELANGRIJKSTE FACTS

 • 47% van de commerciële netwerken heeft minder dan 25 verkooppunten.
 • Positief saldo van + 5 verkooppunten/ netwerk de laatste drie jaar.
 • Enige profielvereiste voor een franchisenemer: hij moet ondernemend zijn.
 • Men start meestal als men ouder is dan veertig jaar, en om een carrièreswitch te maken.
 • Men kiest voor franchising om niet van nul af aan te moeten beginnen.