naar top
Menu
Logo Print
01/10/2019 - PETER EVERAERT

Goed jaar voor Belgische bieren

Nathalie Poissonnier: "retailsector kan nog wat creatiever zijn"

Directeur van de Belgische Brouwers Nathalie Poissonnier ziet voor het eerst in lange tijd een status quo van de bierverkoop in eigen land terwijl de export verder stijgt. Door in te zetten op foodpairing en bier nog meer als lokaal product te promoten heeft de retailsector zeker nog groeimarge, aldus de brouwersvereniging.
Nathalie Poissonnier

STATUS QUO TEGENOVER 2017

"Foodpairing met bier wint van jaar tot jaar aan belang"
- Nathalie Poissonnier

Nathalie Poissonnier is sinds september 2018 als eerste vrouw directeur van de belangenvereniging Belgische Brouwers. Ze heeft een achtergrond in de marketing en werkte in het verleden onder meer bij chemiefederatie essenscia, biotechfederatie bio.be, de Belgian Direct Marketing Association en Sigma (materiaal openbare werken). Samen met voorzitter Jean-Louis Van de Perre behartigt ze de belangen van de groeiende groep van Belgische brouwerijen.

“2018 was algemeen gezien een goed jaar voor de Belgische bieren", steekt ze van wal. “We kunnen na een periode van 15 jaar waarbij de algemene bierconsumptie in ons land daalde voor het eerst spreken van een status quo tegenover 2017. De goede cijfers van de inlandse bierconsumptie hebben veel te maken met de mooie zomer en de prachtige nazomer met pieken in september en oktober. Het WK voetbal speelde zeker ook een grote rol."

EXPORTPRODUCTTabel Nathalie Poissonnier

Voor het eerst grootste exportland

Ons bier wordt steeds meer een exportproduct. “De export steeg in 2018 met zo'n 5%. Meer dan 70% van de bierproductie is intussen voor de uitvoer bestemd, nog ongeveer 20% gaat naar de eigen markt. Belangrijke markten zijn uiteraard Europa met Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal en Nederland, en verder Noord-Amerika en China. Opmerkelijk is dat we in 2018 voor het eerste het grootste exportland van bier in de wereld werden, dit voor Duitsland en Nederland. Dit is een prestatie waar we toch wel trots op zijn."

Brexit

De geplande Brexit zal voor de export wellicht weinig gevolgen hebben, meent Nathalie Poissonnier. “We hebben al heel wat ervaring in het exporteren naar Europese landen en de Brexit zal hooguit enige administratieve aanpassingen vergen. Wel is er nog werk aan de verdere gelijkschakeling binnen Europa op het vlak van onder meer etikettering en douane. Het valt af te wachten wat het effect zal zijn van de handelsoorlog met China en de trend naar meer protectionisme in Amerika."

HORECA VERSUS THUISCONSUMPTIE

"Bier past perfect in de trend om thuis met vrienden te genieten"
- Nathalie Poissonnier

“In 2018 wordt de verschuiving van de horeca naar de thuisconsumptie verder gezet. De redenen hiervoor zijn divers. Er is uiteraard de kostprijs, en bier past ook perfect bij de trend om thuis met vrienden te genieten. We associëren bier met gezelligheid, en er is een ruime keuze aan smaken, 'voor elk wat wils.'

De horeca heeft het moeilijk, dat is bekend. Het aantal cafés blijft dalen, met uitzondering van Brussel waar de cijfers zelfs lichtjes stijgen. Anderzijds is er zeker nog plaats voor bier in de horeca en doen cafés die zich in bier specialiseren het goed."

Belgische bierenSTIJGENDE INTERESSE ALCOHOLARM EN ALCOHOLVRIJ

Nog een trend is de stijgende belangstelling voor alcoholarm en alcoholvrij bier. Nathalie Poissonnier: “De tijd dat er alleen smaakloze alcoholvrije pils verkrijgbaar was ligt duidelijk achter ons. Steeds meer speciaalbieren hebben nu ook een alcoholvrije versie, en dit met smaken die door zowel door de consument als professionele proevers steeds meer naar waarde geschat worden.

Wij willen als belangvereniging zeker onze verantwoordelijkheid opnemen. We zijn een van de mede-eigenaren van de BOB-campagne en willen de boodschap uitstralen dat drinken en rijden niet samengaan. We zijn zelf vragende partij om rond de tafel te zitten met de gezondheidszorg, de FOD Gezondheid, de medische wetenschap en de industrie. Iedereen heeft er belang bij om de gulden middenweg te vinden. Zo zijn wij als brouwers gebaat met gezonde klanten."

STIJGEND BELANG VAN RETAILSECTOR

De retailsector speelt een belangrijke rol in de biersector, en die impact wordt er zeker niet kleiner op. Voorzitter Jean-Pierre Van de Perre riep in het verleden al op tot meer inspanningen bij de supermarkten en de retailsector. “Het bieraanbod wordt in de supermarkt nog al te vaak stiefmoederlijk behandeld. Wijnen worden meestal mooi gepresenteerd, bieren zijn nog te dikwijls in een achterafhoekje te vinden. De retailsector kan ook wat creatiever zijn in het naar buiten brengen van bier."

“De verkoop in de supermarkten en de retail verschilt van regio tot regio", weet Nathalie Poissonnier. “Heel wat streekbieren worden vooral lokaal verkocht, en bier wordt ook steeds belangrijker bij het streektoerisme."

NOG MEER AANDACHT VOOR BIER MOGELIJK

Volgens Nathalie Poissonnier kan bier nog meer in de aandacht komen, zowel in binnen- als buitenland. “Zo wint de foodpairing met bier van jaar tot jaar aan belang. Het is een aangename manier om bier als lokaal product bij uitstek in de kijker te zetten. Ons bier heeft een eigen traditie en identiteit, en het kan ook in de keuken een veelzijdig en verrassend ingrediënt zijn."

Bier is intussen door Unesco als Belgisch immaterieel erfgoed erkend. Rond bier is een hele cultuur gegroeid met bijhorende specifieke glazen, bierviltjes … “Het is een heuglijke vaststelling dat ook steeds meer Belgische ambassades hun rol van promotor van onze bieren ter harte nemen. De rijke historiek van bier speelt hierbij zeker in ons voordeel", weet Nathalie Poissonnier. “Op recepties heeft bier naast wijn zeker zijn plaats, en dit kan perfect in degustatieglaasjes."

GREEN DEAL

De Belgische Brouwers nemen ook hun verantwoordelijkheid op inzake actuele thema's als duurzaamheid en ecologie. “Zo werd op 6 september 2018 de Green Deal Brouwers ondertekend door Belgische Brouwers, Fevia Vlaanderen, Vlaamse Overheid (Departement Omgeving en VMM), Vlakwa en dertien brouwerijen.

Water is essentieel om bier te brouwen. Het is het hoofdingrediënt van bier en wordt daarnaast ook gebruikt voor de schoonmaak, het spoelen, de stoomproductie …

Brouwerijen zijn dus sterk afhankelijk van water. Onze waterbronnen komen steeds meer en meer onder druk te staan. Binnen deze Green Deal is het de bedoeling om concrete initiatieven te nemen waardoor binnen de brouwerijsector duurzamer met water kan worden omgesprongen. Voorlopig is dit enkel een Vlaams initiatief, maar we hopen dat het in de toekomst ook in Wallonië opstart."