naar top
Menu
Logo Print

KOEL- EN DIEPVRIESTOESTELLEN VOOR EEN ENERGIE-EFFICIENTE SUPERMARKT

Overstap naar natuurlijke koelmiddelen Is must

De investering in koeltechniek en de bijhorende koel- en vriesmeubelen valt niet te onderschatten. Maar tegelijk dragen deze installaties vandaag veel bij tot het marktgevoel in uw supermarkt, waarmee u uw klanten een aangename winkelervaring wilt bezorgen. Dit dankzij de vormgeving en de verlichting van de modellen. Tegelijk zijn ze tegenwoordig beter voor het milieu, doordat ze natuurlijke koudemiddelen bevatten. Middelen die ook maken dat de toestellen veel energie-efficiënter zijn. En zo vatten we op enkele lijnen de interessante trends samen, waarop enkele specialisten ter zake ons wezen.

koel-en diepvries

 

KEUZE VOOR NATUURLIJKE KOUDEMIDDELEN

Afbouw van synthetische koudemiddelen

Nog heel veel vries- en koelmeubelen bevatten vandaag de synthetische koudemiddelen HCFK's en HFK's (F-gassen). De eerste breken echter de ozonlaag af, de tweede dragen bij tot de opwarming van de aarde, als ze lekken.

Sinds 2015 is de inzet van HCFK's volledig Europees verboden. Gebruiken uw toestellen deze nog, dan moet u ze niet afbreken, maar mogen ze bij een lek niet meer worden bijgevuld, ook niet met gerecycleerde gassen. Vanaf 2020 zal ook het bijvullen van HFK's met een aardeopwarmingspotentieel (GWP) van 2.500 of meer volgens strengere regels verlopen, om vanaf 2030 verboden te zijn.

De vries- en koelmeubelen met deze gassen verdwijnen bovendien van de markt. Nieuwe toestellen met HFK's van meer dan 2.500 GWP mogen al sinds 2015 niet meer verkocht worden. Vanaf 2022 geldt hetzelfde voor modellen die HFK's met 150 GWP bevatten.

Strengere regels bij lekkages

Installaties met een koelinhoud van 3 kg of meer HCFK's of HFK's mogen ook nog maar max. 5% van hun koudemiddel verliezen per kalenderjaar.

Verder dienen de toestellen zeer geregeld gecontroleerd te worden op lekdichtheid … Blijkt er een lek te zijn, dan moet dat snel verholpen worden, binnen de twee weken tot zelfs tien dagen in Wallonië. Wat mogelijk duur is. HFK-gassen kosten immers nu al veel, doordat de fabrikanten de productie afbouwen.

Niets doen bij een lek is echter geen optie: bij het uitblijven van herstel moet de installatie binnen de 12 maanden worden stilgelegd.

Steeds meer keuze voor alternatieven

Omdat het gebruik van de HFK's en HCFK's uitdooft en zo streng gereglementeerd wordt, stappen steeds meer retailers momenteel over op de koel- en diepvriesinstallaties met natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 en ammoniak.

De natuurlijke koudemiddelen zijn bovendien beter voor het milieu: ammoniak heeft een GWP van 0 en CO2 een GWP van 1. Ammoniak is wel schadelijk bij langdurige blootstelling en enigszins brandbaar. U kunt het product echter al bij een zeer kleine dosis waarnemen en het gas is lichter dan lucht. Langdurige blootstelling is dus weinig waarschijnlijk. De plaatsing en het onderhoud gebeuren bovendien door gecertificeerde vaklui. CO2 is niet toxisch of ontvlambaar, maar ook hier zijn zorgvuldige installatie en maintenance nodig.

fresh everyday

WERKEN AAN HET MARKTGEVOEL

Retailers zetten steeds meer in op de beleving van hun klanten. Winkels willen hen het gevoel geven dat zij zich op een markt bevinden. Boodschappen doen moet meer zijn dan louter een noodzaak, de klant moet zich goed voelen in de supermarkt. Ook koel- en diepvriestoestellen dragen tegenwoordig bij tot dat marktgevoel.

Inzet van houtaccenten

Het streven naar die huiselijke, artisanale sfeer uit zich onder meer in de vormgeving van vries- en koelmeubelen en de materialen waarmee die worden gebouwd. Steeds meer koelbanken zijn bijvoorbeeld afgewerkt met accenten in imitatiehout.

Meer open toestellen

Om het marktgevoel te scheppen, keren supermarkten ook meer en meer terug naar koel- en diepvriesmeubelen (kistmodel) die niet gesloten maar open zijn. Of meubels waaraan een klant zich op kalme dagen zelf bedient, maar waar hij op drukke dagen verder geholpen wordt door een winkelbediende.

Tegelijkertijd meer wandkoelers met deuren

De trend van open koeltoestellen zien we niet bij de diepvriezers en de meubels met zuivelproducten. Deze artikelen bieden retailers vandaag meer dan ooit aan in wandkoelers met deuren, om de koude zo veel mogelijk in de toestellen te houden. Op dit streven naar energie-efficiëntie gaan we meteen dieper in.

 

STREVEN NAAR MEER ENERGIE-EFFICIËNTIEde fijnkost

We moeten het u niet vertellen: de energieprijzen nemen alsmaar toe. Vandaar dat supermarkten ook sterk inzetten op energie-efficiëntie. Zo vermindert die vaste energiekost, wat meer dan welkom is, gezien de kleine winstmarges. Straks hebben we het over hoe verlichting energie bespaart, eerst focussen we op enkele andere ingrepen.

Energiezuinigere koudemiddelen

De natuurlijke koudemiddelen ammoniak en CO2 geleiden beter warmte. Ze koelen dus beter, waardoor uw energieverbruik vermindert. Volgens een van de gesproken specialisten kunt u zo tot 30% besparen op uw energiefactuur. Een effect dat misschien wel wat vermindert wanneer u voor veel open koelkisten kiest.

Warmterecuperatie

Bepaalde supermarkten laten ook een warmtewisselaar aansluiten op hun koelcentrale, om zo de warmte te recupereren die deze installaties vrijgeven. Ze verwarmen daarmee de winkel, refter en burelen, via bijvoorbeeld cassettes in het plafond. Of de gerecupereerde hitte wordt opnieuw ingezet voor warm water of zelfs vloerverwarming.

 

VERLICHTING: MEER SFEER, MINDER ENERGIE

Qua verlichting zetten supermarkten volop in op led, ook in de koeltoestellen en diepvriezers. Dit bespaart energie én draagt bij tot die aangename winkelervaring.

Juiste licht op juiste productlemmens

Met een juiste belichting willen retailers hun producten de ideale uitstraling geven. Zo waken ze erover dat er niet te veel licht op de artikelen valt en dat de lampen er vanuit de juiste hoek op schijnen. In wandtoestellen belichten ledlampen de aangeprezen producten per schap. Open koelkisten worden van bovenaf beschenen.

Verder moet de kleurweergave helemaal goed zitten, ook in de koel- en diepvriesmeubelen. Daarom schijnt in deze toestellen roder licht op vlees, witter licht op vis. Een gulden regel is dat het spectrum de kleur van de belichte waren voldoende moet bevatten, om ze aantrekkelijk weer te geven. Nieuw is dit aandachtspunt niet, maar winkeluitbaters hebben er wel meer dan ooit aandacht voor.

Minder energieverbruik door verlichting

Ook de ledverlichting bespaart uiteraard op energie, zonder dat winkels daarvoor aan licht moeten inboeten. In tegendeel: leds leveren alsmaar meer licht op met minder energie.

Ledlampen stralen bovendien minder warmte uit. Lichten vormen dus niet langer een extra warmtebron in de koel- en diepvriesmeubelen. Zo kunnen de producten daarin optimaal gekoeld worden, tegen een optimaal energieverbruik.