naar top
Menu
Logo Print
14/03/2019 - CHARLOTTE DE NOOSE

HOGE DOELEN RETAILKETENS OP VLAK VAN ENERGIEBESPARING

OOK PRIORITEIT VOOR VERLAGING CO2-UITSTOOT

Dat energiebeheer in belang blijft stijgen, bewijzen ook de retailers. Niet alleen op de hoofdzetel, maar ook in de winkels gaat er veel aandacht naar duurzaamheid en naar het beperken van de klimaatuitstoot. Ook al vragen sommige ingrepen een meerkost, de investering loont op middellange termijn met serieuze energiebesparingen. Begon men tien jaar geleden te letten op een goede isolatie en werden later ledverlichting en warmterecuperatie de norm, dan zetten de retailketens nu volop in op de reductie van de CO2-uitstoot en gaat er veel aandacht naar de mobiliteit.

Energie

 

GESPREKSPARTNERS

Het zijn hete hangijzers. In dit artikel gaan we in op de manier waarop retailketens efficiënt omgaan met energie. De volgende gesprekspartners vertelden ons welke maatregelen zij namen en zullen nemen om energie te besparen:

 • Tom Vandenberghe, Energy Manager van Delhaize;
 • Erik Verlinden, verantwoordelijke bouwcoördinatie van Spar, onderdeel van Retail Partners Colruyt Group;
 • Manu Suffeleers, commercieel directeur van Lambrechts;
 • Baptiste van Outryve, directeur PR & Corporate Communication van Carrefour België;
 • Isabelle Colbrandt, head of PR & Corporate communication Lidl België & Luxemburg.

 

DUURZAAM ONDERNEMEN NIET NIEUW

De trend 'energiebesparing en productie van eigen energie' is al lang aan de gang. Sinds wanneer ondeernam uw bedrijf stappen en hoe?

Tom Vandenberghe (TV): “Delhaize is gestart met zijn energiebesparingsprogramma in 2008. In het begin legden we de focus op makkelijke ingrepen met een hoge return, bijvoorbeeld leidingen isoleren, enkel glas vervangen. Daarna hebben we ingezet op ledverlichting. Tegenwoordig zien we vooral progressie in efficiënter koelen zonder het gebruik van chemische koelmiddelen."

Erik Verlinden (EV): “Spar past energievriendelijke maatregelen sinds een aantal jaren toe in zijn winkelprojecten. We zijn begonnen met het isoleren volgens de normen en met het plaatsen van deuren op koelmeubels. Via onze koelinstallaties recupereren we warmte of airco. Sinds ruim vijf jaar rusten we koelingen, winkels, sociale lokalen en ateliers uit met ledverlichting. In de gemeenschappelijke ruimtes is dat met bewegingsdetectoren. Bij rechtstreekse windinval voorzien we een inkomsas in de winkel omdat een warmtegordijn echt wel veel energie vraagt."

Manu Suffeleers (MS): “Ook wij richten nieuwe winkels in met de warmterecuperatietechniek op de koelinstallatie om de omgevingstemperatuur in de winkel op peil te houden. Dat doen we al al ruim tien jaar. Onze wandkoelers hebben deuren, en ledverlichting wordt gemeengoed."

Baptiste van Outryve (BvO): “Carrefour België is al lang bezig met haar afval tot quasi niks te herleiden en met de vraag hoe we het best energie besparen. We meten sinds 2009 onze CO2-impact en koppelen daar duidelijke doelen aan. Alle elektriciteit die we verbruiken, is 100% groen en is afkomstig van windmolenparken in de Noordzee. We zorgen voor optimale transporten en gebruiken energiezuinige installaties. Ook wij zijn ooit gestart met eenvoudige ingrepen als: het niveau van verlichting in de winkels verlagen, de transformatoren aanpassen van 400 V naar 380 V en een afdekking plaatsen op horizontale en verticale koelmeubels. Daarna kwam de ledverlichting in de winkel en de koelmeubels en namen we maatregelen om water te besparen."

Isabelle Colbrandt (IC): “Onder het motto 'op weg naar morgen' zetten we ons bij Lidl al lang in voor het behoud van de kwaliteit van onze leefomgeving. In Elsene (Brussel) hebben we al in 2014 een winkel omgetoverd tot de allereerste ECO2logische winkel in België."

led

NIEUWE STRATEGIEEN

Waarop zal u de volgende jaren inzetten?

BvO: “In januari 2018 stelden we onze nieuwe duurzame strategie voor, waarin de voedseltransitie een centrale rol speelt. Ook op het vlak van energiebesparing en productie zet Carrefour enorme stappen vooruit. Bij de opening van nieuwe winkels en bij de transformatie van bestaande - toch zo'n honderd per jaar - installeren we systematisch de nieuwste technologieën op het vlak van verlichting en koeling."

IC: “Omdat de koelingen en de verlichting samen twee derde uitmaken van het energieverbruik in de winkels, zal Lidl daarop blijven inzetten. We hebben targets bepaald en in juni 2017 een engagementsverklaring ingediend bij het 'Science Based Target Initiative' (SBTi), dat het mogelijk maakt voor de bedrijven om objectieve doelstellingen te definiëren."

EV: “Als Retail Partners Colruyt Group hebben we het voordeel deel uit te maken van een grote groep waar innovatie vooropstaat. We onderzoeken momenteel wat de nieuwste technieken zijn om te integreren in onze Sparwinkels."

TV: “We gaan bij Delhaize volop onze logistieke uitdagingen aan: minder vervuilende transportmodi, het fileprobleem aanpakken en de stijging in 'home delivery' efficiënt invullen."

Emissie

Waar wil u op het vlak van duurzame energie naartoe? Concreet: wat zijn de doelstellingen?

IC: “Lidl wil tegen 2025 de totale uitstoot van elektriciteit en gas, en van de koelmiddelen, verminderen met 20%, vergeleken met 2015. Als de sterke groei van Lidl in rekening gebracht wordt, betekent dit zelfs een totale vermindering van de uitstoot met 50%. En tegen datzelfde jaar willen we de totale uitstoot van het logistiek transport en het woon-werktransport van de medewerkers verminderen met 10%, ook tegenover 2015."

BvO: “Ook Carrefour België beperkt zich niet tot energiebesparingen en streeft naar een forse CO2-reductie. Qua energieverbruik (elektriciteit, water en gas) willen we -30% tegen 2025. Eind 2017 zaten we al aan -19%. We wilden -40% CO2 tegen 2025 (tegenover 2010). Eind 2017 zaten we al aan -55%. Nu streven we naar -70% tegen 2050. Dat we veel inspanningen leveren, werd in oktober 2018 beloond met het feit dat twee medewerkers van Carrefour de titel 'Energiemanager van het Jaar' kregen."

TV: “Op groepsniveau wil Delhaize in 2020 30% minder CO2 uitstoten tegenover 2008. Momenteel zit de groep Ahold Delhaize op schema. Bij Delhaize is die doelstelling al gehaald. Ook wij hebben het klimaatakkoord van Parijs onderschreven en willen onze uitstoot tegen 2050 met 70% inperken. Concreet willen we bijvoorbeeld geen fossiele brandstoffen (aardgas of mazout) meer verbruiken in onze supermarkten tegen 2030."

EV: “Dit jaar zal Retail Partners Colruyt Group een duurzaamheidscharter opstellen om van daaruit de doelstellingen te bepalen."

 

ENERGIEVRIENDELIJKE MAATREGELEN

Kunt u enkele voorbeelden geven van energievriendelijke maatregelen die niet gerelateerd zijn aan de winkels?
Bijvoorbeeld maatregelen op de zetel en in de kantoren van het bedrijf.

EV: “Een aantal zaken voor onze hoofdzetel in Mechelen:

 • adiabatische koeling (geen airco): warme lucht wordt gerecupereerd, afgekoeld en verneveld;
 • bewegingsdetectoren voor de verlichting en opstart verlichting in functie van lichtinval van buitenaf;
 • ledverlichting;
 • efficiënte zonnewering;
 • regenwaterrecuperatie."

TV: “In de kantoorruimtes zijn verlichting en HVAC (heating, ventilation en airconditioning, red.) de belangrijkste verbruikers. Verlichting schakelen we steevast om naar led. In de recentste distributiecentra worden de kantoren verwarmd met warmte die wordt onttrokken aan de koeling van de verse producten. Ook aan mobiliteit wordt gedacht. Homeworking is mogelijk en Delhaize heeft enkele satellietkantoren verspreid over het land. Onze mobility manager promoot carpoolen en stelt fietsen ter beschikking."

Zonnepanelen

IC: “Voor Lidl zou ik hier vier punten willen aanhalen:

 • Eigen energie produceren en delen: op onze distributiecentra in Wevelgem en Marche-en-Famenne liggen in totaal 11.388 zonnepanelen. De door ons opgewekte zonne-energie delen we met onze klanten. Via de oplaadpunten krijgen elektrische wagens en fietsen gratis groene stroom op onze parkings;
 • Doorgedreven energie-efficiëntie: net zoals in onze winkels minimaliseren we op de hoofdzetel ons energieverbruik.
 • Efficiënt en duurzaam transport: tegen 2025 zal Lidl de totale uitstoot van het logistieke transport en het woon-werktransport van de medewerkers verminderen met 10% in absolute termen, tegenover 2015.
 • Recyclage: tegen 2020 wil Lidl 95% van alle afvalstromen selectief inzamelen."

BvO: “Los van wat de winkels betreft, neemt Carrefour heel wat maatregelen op het vlak van de mobiliteit van onze medewerkers (29% minder kilometers per wagen afgelegd), optimaliseren we het transport via vrachtwagens, staan we in voor de ISO 50.001 audits enzovoort.“

We hadden het al over de manier waarop er met energie wordt omgesprongen in de winkels. kunt u dat veralgemenen voor álle winkels?

TV: “De winkels die door een zelfstandige uitbater worden gerund, hebben een eigen beslissingsrecht. Hier nemen we een adviserende rol aan. In de supermarkten die we zelf uitbaten, is de relighting naar led zo goed als afgerond. Het uitfaseren van chemische koelmiddelen en fossiele brandstoffen is volop aan de gang. We plaatsen zonnepanelen indien mogelijk."

EV: “Vanuit onze expertise en vakmanschap adviseren wij onze partners, maar het is de ondernemer die zelf beslist over wat hij wel of niet wenst toe te passen in zijn winkel."

MS: “Wij vragen onze zelfstandige ondernemers bijvoorbeeld om te overwegen of de switch van laagspanning naar midden-/hoogspanning geen betere oplossing is voor hun onderneming. Dit geeft voordeligere tarieven, maar er is natuurlijk wel een belangrijke investeringskost aan de plaatsing van een eigen cabine verbonden. Op middellange termijn (vier à vijf jaar) is het terugverdieneffect duidelijk. De besparing daarna is substantieel."

BvO: “Waar we voor de winkels bij Carrefour aan werken: alle koel- en verlichtingsinstallaties verder vervangen; recuperatie water (sanitair, lekdetecties, waterinfiltratiezones op de parking enzovoort); mobiliteitsplan per winkel, verbeterde fietsparkings en nieuwe oplaadpalen voor klanten, busstops naast de winkels."

IC: “Sinds 2016 bouwen we uitsluitend nog LOF (Lidl of the future)-filialen. Dat houdt onder meer in: zonnepanelen en gratis laadpunten voor elektrische wagens en fietsen; extra veel lichtinval; duurzame en zeer efficiënte technische installaties; onze klanten kunnen afval sorteren door de recyclagewand in de inkomsas van het gebouw."

 

DOELSTELLINGEN OP EEN RIJ

Delhaize

• Tegen 2020 30% minder CO2 uitstoten tegenover 2008
• Tegen 2050 uitstoot met 70% inperken
• Tegen 2030 geen gebruik meer van fossiele brandstoffen

Retail Partners Colruyt group

In 2019 wordt een duurzaamheidscharter opgesteld om de doelstellingen te bepalen

Lidl

• Tegen 2025: totale uitstoot elektriciteit en gas verminderen met 20% (t.o.v. 2015)
• Tegen 2025: totale uitstoot logistiek en woon-werktransport verminderen met 10% (t.o.v. 2015))

Carrefour

• Tegen 2025 30% minder energieverbruik (elektriciteit, water en gas)
• Tegen 2050 70% minder CO2 (t.o.v. 2010)