naar top
Menu
Logo Print
10/10/2018 - STEFAAN VAN LAERE

panelgesprek vlam

PASSIE VOOR PRODUCTEN VAN BIJ ONS

Panelgesprek over 80 jaar promotie voor vlaamse Agrarische en visserijproducten

Al tachtig jaar wordt er in Vlaanderen bijzondere aandacht besteed aan agrarische en visserijproducten van eigen bodem. Tot 1993 gebeurde dit onder de noemer van de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten (NDALTP), en de voorbije 25 jaar nam VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) deze marketing- en promotietaak voor zijn rekening. Tijdens een panelgesprek om dit jubileum te vieren gaven vakmensen uit de sector een blik op het werkveld met als centrale noemer het begrip 'passie'.

GOESTING

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege had het in haar welkomstwoord opvallend vaak over 'goesting'. “De rol van VLAM bij de promotie van onze eigen producten is van kapitaal belang. Intussen heeft ook Europa daar een steeds groter aandeel in. Zo droeg de Europese Unie in 2018 17% bij tot het budget voor de promotie van de Vlaamse landbouw- en visserijproducten. VLAM draagt ook bij tot het uitspelen van onze culinaire troeven in het buitenland. Dit belangrijke kenniscentrum detecteert de nieuwe trends en implementeert ze bij ons in de bewuste sectoren."

HUWELIJK VAN TACHTIGER MET TWINTIGER

“Het verhaal van VLAM vertelt het geslaagde huwelijk tussen de rijke levenservaring van een tachtiger, de NDALTP, en een rijpe twintiger, VLAM dus", aldus VLAM-voorzitter Guy Vandepoel. “Die unieke combinatie biedt hoop voor de toekomst. Het is onze ambitie om niet alleen het vakmanschap van onze producenten te onderstrepen, maar ook om meer chauvinisme bij de consument aan te kweken voor lekker van bij ons."

producten van bij ons

TRENDS

Kleine ideeën worden groot(s)

Marketeer Harry De Mey (CEO van LDV United) wees op een aantal trends waarbij ook 'goesting' centraal stond. “We zien heel wat innovatie van originele ideeën die klein beginnen en tot iets groot(s) kunnen uitgroeien, denken we maar aan het fenomeen van de Wasbars of Chez Claire.“

Kaas van hier

Na het bier van bij ons is nu 'kaas van hier' aan de beurt. Kleine kazen, lokaal gemaakt en met een korte keten van producent tot consument: het werkt inspirerend op anderen.

Distributie

Distributie is een ander punt dat in het oog springt. De bakfiets, de kleine camionette die aan huis levert: ondanks de globalisering kiest de consument toch ook voor producten uit de buurt. Dit gaat voor voeding op alle niveaus, van basisproducten tot de culinaire top.

Aperitiefmoment

Ook het 'genieten' zit duidelijk in de lift. Zo is het aperitiefmoment aan een gigantische opmars bezig. Een voorbeeld is de aperobox: naast de drankjes kun je ook alle bijbehorende hapjes thuisgebracht krijgen.

instafood

Online

De genieters gaan ook steeds meer digitaal. De consument leeft nu met zijn smartphone, en Instagram heeft Facebook intussen ingehaald. Dat geeft de genieters ook macht: als ze iets wel of goed vinden kunnen ze dat onmiddellijk laten weten en zo een zaak maken of kraken."

IN DE PRAKTIJK

Tijdens het panelgesprek gaven zes sprekers een kijk op hun praktijkervaring.

Toegankelijkheid

Tom Blockeel (slager en rundveehouder, Oudenaarde): “Het vlees heeft heel wat schandalen doorstaan, maar de klant kan het toch niet missen. Ook wij zetten in op de toegankelijkheid van ons bedrijf. Zo krijgen we rechtstreeks feedback, die zowel kritiek als appreciatie kan zijn. De klant heeft trouwens recht op correcte informatie. Vaak heeft hij trouwens al veel kennis over de producten en kunnen wij van hem nog wel wat leren."

Goesting

Frederik Van Tricht (kaashandel Van Tricht in Antwerpen): “Ook bij ons speelt 'goesting' een grote rol. Wij zijn de tussenstap tussen de kaasmaker en de consument, en wij proberen vooral het verhaal te vertellen dat achter het product zit. Elke kaas heeft liefde en tijd nodig om te kunnen rijpen, en we merken bij de klant een oprechte interesse voor dit verhaal."

Kwaliteit

chez eclair

Luc Mariën (ambulant vishandelaar uit Mechelen, bekend onder zijn pseudoniem Luc Vis): “Je moet natuurlijk je product door en door kennen, en klaar staan om mee op de kar te springen wanneer er zich een opportuniteit voordoet. Acties als de 'Vis van het Jaar' en 'Vis van de Maand' zijn voor onze sector ongelooflijk belangrijk. En als Jeroen Meus op tv met rog kookt, weet ik dat ik er de dag nadien dubbel zoveel verkoop. En ja, de mensen zijn echt wel bereid om wat meer voor kwaliteit te betalen."

Ontwikkelingen voor de toekomst

Frederik Matthys (bedrijfsleider bij sierteeltbedrijf De Waele-Wilwoodii en voorzitter van de Koninklijke maatschappij voor Landbouw en Plantkunde): “Voor mij is het belangrijk een tussenschakel te vormen tussen enerzijds de tuinbouwbedrijven en anderzijds de consument. Wij werken hier aan mee door onder meer de ontwikkeling van apps en virtuele bezoeken aan bedrijven mogelijk te maken. Wij werken vooral op lange termijn. We zijn nu al bezig met de ontwikkeling van de plantenculturen van de jaren 2022-2025 en houden de vinger aan de pols van wat in het buitenland leeft."

Prospectie

Kevin Pittoors (tomatenkweker Primato): “Prospectie is ook bij ons het sleutelwoord. Zo gaan wij ten rade bij tal van zaadbedrijven om meer soorten te ontwikkelen. Tot voor kort was de consument op het vlak van tomaten conservatief en kenden maar een vijftal variëteiten succes, maar de klant wil steeds meer afwisseling. De uitdaging bestaat erin om nieuwe soorten aan te brengen en dat liefst tegen een scherpe prijs. Dit vergt dan weer extra onderzoek en investering in betere irrigatie- en bemestingstechnieken."

Kloof tussen producent en consument dichten

Marc Ballekens (directeur strategie en marketing van Limagrain Belgium): “Het blijft een van onze kerntaken om de kloof tussen de producent en de consument die er nog altijd is te dichten. De producent kent de consument goed, want hij is er zelf ook een. Wij proberen de problemen waarvoor tal van producenten staan aanschouwelijk voor te stellen, al is dat niet altijd gemakkelijk.

Al te veel boeren zijn nog onvoldoende marketeer van hun eigen producten en stoppen hun problemen liever weg dan er mee naar buiten te komen."