naar top
Menu
Logo Print

Gereglementeerde boekenprijs Wallonië vanaf januari

Belgische boekenprijs tegen 2020 gelijk aan Franse
magazine

De cultuurcommissie van het parlement van de Franse Gemeenschap heeft unaniem het ontwerp van decreet over de invoering van de gereglementeerde boekenprijs in Wallonië en Brussel goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2018 zal de wet van kracht zijn. Op basis van de tekst zal elke uitgever of importeur in de toekomst een vaste prijs moeten bepalen voor de boeken die in Wallonië of in Brussel worden verkocht. Handelaars zullen deze verkoopprijs moeten respecteren gedurende een periode van twee jaar (één jaar voor strips). Op die prijs mag een maximale korting van 5% worden gegeven (15% voor boeken verkocht aan scholen en bibliotheken, en 25% voor schoolboeken die verkocht worden aan onderwijsinstellingen). Tegen 2020 mag de verkoopprijs van een Franstalig boek bovendien niet langer hoger liggen dan de prijs in het land waar het boek werd uitgegeven. Daarmee moet een einde komen aan ‘la tabelle’, een anachronistisch mechanisme waardoor Franse boeken 10 tot 15% duurder verkopen dan in Frankrijk. Dit zal weliswaar stelselmatig gebeuren: het eerste jaar mogen boeken nog 8% duurder zijn dan in Frankrijk, het tweede jaar 4%, om tot volledige gelijkstelling te komen in jaar drie.