naar top
Menu
Logo Print

Meer alternatieven voor bedrijfswagen

Mobiliteitsbudget combineert economische met ecologische voordelen
magazine

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Dat budget biedt een ecologisch alternatief voor personen die een bedrijfswagen hebben of ervoor in aanmerking komen. Het systeem is gebaseerd op vrijwilligheid: de werknemer is niet verplicht om een mobiliteitsbudget te kiezen en de werkgever is niet verplicht om het aan te bieden.
Het mobiliteitsbudget bestaat uit drie pijlers. Werknemers kunnen nog steeds kiezen voor een bedrijfswagen (eerste pijler), zij het een die voldoet aan enkele specifieke ecologische vereisten. Die wagen wordt op dezelfde (para)fiscale manier behandeld als een gewone bedrijfswagen. Met het budget dat over is (tweede pijler), kan men vervolgens kiezen voor een aantal duurzame vervoersmodi, zoals een treinabonnement of de leasing van een fiets. Op het restbedrag (derde pijler) wordt een specifieke sociale bijdrage van 38,07% geheven. Met die ietwat hogere sociale bijdrage wil de wetgever het gebruik van de tweede pijler aanmoedigen.
Naast de keuze voor het mobiliteitsbudget kunnen werknemers hun bedrijfswagen ook inruilen voor cash. Die mobiliteitsvergoeding staat gelijk aan een vijfde van 6/7e van de cataloguswaarde van de wagen. Dit bedrag zal 20% hoger liggen indien de werknemer in kwestie ook een tankkaart heeft. Daarnaast zullen werknemers die niet over een bedrijfswagen beschikken maar er wel in aanmerking voor komen op vrijwillige basis kunnen kiezen voor de mobiliteitsvergoeding.

FEB - VBO - VBU

FEB - VBO - VBU

+3225150811
+3225150999