naar top
Menu
Logo Print

Conjunctuur neemt adempauze

Investeringsplannen blijven op hoog peil
magazine

Twee keer per jaar ondervraagt het VBO zijn sectorfederaties om de economische temperatuur op te meten. Op basis van dit onderzoek wordt dan een balans opgemaakt van de Belgische situatie en van de vooruitzichten voor het komende halfjaar. Volgens het VBO is er, op basis van deze resultaten, niet onmiddellijk een belangrijke neergang te verwachten, maar is er veeleer sprake van een adempauze in de economische cyclus. Het gaat dan ook uit van een economische groei voor België van 1,75% voor dit jaar en van 1,8% in 2019. Er blijven echter wel belangrijke neerwaartse risico’s voor 2019, waarvan een ontsporende handelsoorlog ongetwijfeld het belangrijkste is. Uit rondvraag blijkt dat er na het zeer sterke tweede halfjaar van 2017 momenteel sprake is van een zekere verzwakking van de economische activiteit in de EU en in België. Terwijl in de tweede jaarhelft van 2017 slechts twee sectoren een daling van hun activiteit vaststelden, zijn er nu vier sectoren die hun activiteit in de eerste maanden van 2018 zagen verzwakken. De textiel- en de autoassemblagesector hebben daarbij vooral te lijden gehad onder conjuncturele factoren. Terwijl op het einde van 2017 vooral de industriële sectoren optimistisch waren, zien nu vooral de dienstensectoren het positief in. Het verminderde optimisme in de industrie heeft in eerste instantie te maken met het duurder worden van de euro in de loop van 2017.  Daarbovenop komt nog de onzekerheid over de omvang die de door President Trump opgestarte handelsoorlog zal krijgen. Niettemin blijven de investeringsplannen van de Belgische ondernemingen momenteel op een hoog peil. Uit de enquête blijkt ook nog steeds een vrij groot optimisme over de werkgelegenheidsperspectieven.

FEB - VBO - VBU

FEB - VBO - VBU

+3225150811
+3225150999