naar top
Menu
Logo Print

Meerderheid kmo’s is tegen slimme kilometerheffing

Uit een bevraging van Unizo blijkt dat 55% van de kmo’s geen voorstander is
magazine

55% van de kmo-zaakvoerders is radicaal gekant tegen de invoering van een zogenaamde ‘slimme kilometerheffing’. Dat blijkt uit een bevraging van Unizo. Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, reageert niet verrast en geeft de betrokken ondernemers gelijk. “Zolang er onvoldoende alternatieven zijn voor het wegvervoer, zal de slimme kilometerheffing de mobiliteitsknoop niet ontwarren. Daarom zijn ook wij tegen de invoering ervan.” Volgens Van Assche worden heel wat weggebruikers door de invoering van deze heffing extra belast, terwijl ze geen alternatief hebben. “De capaciteit van het openbaar vervoer moet drastisch omhoog”, zegt Van Assche. “Heel wat bestemmingen met veel tewerkstelling zijn zo goed als onbereikbaar met het openbaar vervoer. Onze centrumsteden zijn niet vlot bereikbaar op een snelle en comfortabele manier. Extra belastingen veranderen daar niets aan. Er moet eerst worden geïnvesteerd in een ruimere en betere openbare vervoersinfrastructuur.” Ook verplaatsing per fiets moet worden aangemoedigd. “Er moet een volwaardige fietsinfrastructuur komen, die veilig en comfortabel pendelen mogelijk maakt.” Unizo ondertekende onlangs mee de ‘Green Deal’, om duurzame mobiliteit, waaronder fietsvervoer, mee te promoten bij bedrijven en hun werknemers. Unizo heeft een duidelijke boodschap: “Overheid, investeer in fietsostrades, in beveiligde fietsstallingen, openbare laadpalen- en platformen. Verder vragen we, onder meer, een uitbreiding van de 120% aftrekbaarheid voor fietsinvesteringen naar fietsleasing, plus een verhoging van de financiële drempel voor de RSZ-vrijstelling van fietsvergoedingen.” Unizo gelooft overigens sterk in ‘mobility as a service’, waarbij we evolueren naar het gebruik van vervoersmodi, zoals deelauto's, taxi's en deelfietsen.

UNIZO

UNIZO

+3222122511
+3222309354